DPO2100/2009
ID intern unic:  330610
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2100
din  04.02.2009
privind conferirea Ordinului “Gloria Muncii”domnului Aurel GROSU
Publicat : 10.02.2009 în Monitorul Oficial Nr. 27-29     art Nr : 68
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
   Articol unic. – Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în domeniul ocrotirii sănătăţii, contribuţie la perfecţionarea procesului curativ-profilactic şi activitate metodico-ştiinţifică intensă, domnului Aurel GROSU, director adjunct al Institutului de Cardiologie, i se conferă Ordinul “Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                Vladimir VORONIN

    Nr. 2100-IV. Chişinău, 4 februarie 2009.