DPO2114/2009
ID intern unic:  330653
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2114
din  09.02.2009
privind conferirea “Ordinului de Onoare” domnului Mihail DOLGAN
Publicat : 13.02.2009 în Monitorul Oficial Nr. 30-33     art Nr : 86
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru merite în dezvoltarea ştiinţelor filologice, contribuţie la pregătirea tinerilor savanţi şi a specialiştilor de înaltă calificare şi activitate metodico-didactică prodigioasă, domnului Mihail DOLGAN, academician, cercetător ştiinţific principal la Institutul de Filologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, i se conferă “Ordinul de Onoare”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                           Vladimir VORONIN

    Nr. 2114-IV. Chişinău, 9 februarie 2009.