DPO2107/2009
ID intern unic:  330656
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2107
din  06.02.2009
privind conferirea Ordinului “Gloria Muncii” domnului Demian CARASTAN
Publicat : 13.02.2009 în Monitorul Oficial Nr. 30-33     art Nr : 81
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru activitate prodigioasă în domeniul seminologiei, merite în crearea unor soiuri şi hibrizi de porumb de înaltă productivitate şi contribuţie la implementarea tehnologiilor intensive de cultivare a lor, domnului Demian CARASTAN, şef de laborator la Institutul de Fitotehnie “Porumbeni”, i se conferă Ordinul “Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                       Vladimir VORONIN

    Nr. 2107-IV. Chişinău, 6 februarie 2009.