DPO2108/2009
ID intern unic:  330657
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2108
din  06.02.2009

privind conferirea Ordinului “Gloria Muncii” domnului Ivan BANNIKOV

Publicat : 13.02.2009 în Monitorul Oficial Nr. 30-33     art Nr : 82
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru merite în domeniul protecţiei sociale a veteranilor,  contribuţie la educarea patriotică a tinerei generaţii şi activitate intensă de binefacere, domnului Ivan BANNIKOV, veteran al muncii, director general al Societăţii cu Răspundere Limitată “TINA”, municipiul Chişinău, i se conferă Ordinul “Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                Vladimir VORONIN

    Nr. 2108-IV. Chişinău, 6 februarie 2009.