DPO2118/2009
ID intern unic:  330697
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2118
din  11.02.2009
privind conferirea de distincţii de stat
Publicat : 17.02.2009 în Monitorul Oficial Nr. 34-36     art Nr : 96
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,  
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru sprijinul constant acordat instituţiilor rezidenţiale şi contribuţie la desfăşurarea de acţiuni socioumanitare, se conferă:
Ordinul “Gloria Muncii” următorilor:
    GACIKEVICI Grigore         – preşedinte al Societăţii pe Acţiuni “Banca de Economii”
    ŞOVA Vasilii                        – ministru al reintegrării;
Medalia “Meritul Civic” următorilor:
    ARIF Franck Charles           – director general al Întreprinderii cu Capital Străin
                                                “Le Bridge Corporation Limited” SRL, Republica
                                                Franceză
    MUNTEAN Iurie                 – viceministru al economiei şi comerţului
    POLITOV-CANGAŞ          – preşedinte al Băncii Comerciale “VictoriaBank” SA.
    Natalia                                  
 
    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                      Vladimir VORONIN

    Nr. 2118-IV. Chişinău, 11 februarie 2009.