HGM98/2009
ID intern unic:  330700
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 98
din  09.02.2009
cu privire la repartizarea pe tipuri de destinaţii a mijloacelor
 fondului pentru subvenţionarea producătorilor agricoli
Publicat : 17.02.2009 în Monitorul Oficial Nr. 34-36     art Nr : 140
    MODIFICAT
   
HG894 din 29.12.09, MO197-200/31.12.09 art.980
    HG471 din 07.08.09, MO124-126/14.08.09 art.534
    HG154 din 25.02.09, MO45-46/27.02.09 art.195

    În vederea executării prevederilor art. 4 lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 2009 nr. 244-XVI din 21 noiembrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 223-225, art. 824), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Mijloacele fondului pentru subvenţionarea producătorilor agricoli, în sumă de 563500 mii lei, se repartizează pe tipuri de destinaţii, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind modul de utilizare a mijloacelor fondului pentru subvenţionarea producătorilor agricoli, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 312-XVI din 25 decembrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 7-9, art. 18), după cum urmează:
    [Aliniatul 1 modificat prin HG894 din 29.12.09, MO197-200/31.12.09 art.980]
    1) Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare – 316900,0 mii lei, şi anume:
    [Subpct.1 modificat prin HG894 din 29.12.09, MO197-200/31.12.09 art.980]
    [Subpct.1 modificat prin HG471 din 07.08.09, MO124-126/14.08.09 art.534]
    [Subpct.1 modificat prin HG154 din 25.02.09, MO45-46/27.02.09 art.195]
    [Subpct.1 lit.a) exclusă prin HG471 din 07.08.09, MO124-126/14.08.09 art.534]
   
a) 2000,0 mii lei, pentru susţinerea promovării şi dezvoltării agriculturii ecologice
    [Subpct.1 lit.a) introdusă prin HG894 din 29.12.09, MO197-200/31.12.09 art.980]
    b) 130972,9 mii lei – pentru subvenţionarea utilizatorilor de produse de uz fitosanitar (pesticide) şi de fertilizanţi (îngrăşăminte minerale);
    [Subpct.1 lit.b) modificată prin HG894 din 29.12.09, MO197-200/31.12.09 art.980]
    c) 25527,1 mii lei – pentru subvenţionarea asigurării de riscuri în agricultură;
    [Subpct.1 lit.c) modificată prin HG894 din 29.12.09, MO197-200/31.12.09 art.980]
    [Subpct.1, lit.c) modificată prin HG471 din 07.08.09, MO124-126/14.08.09 art.534]
    [Subpct.1, lit.c) modificată prin HG154 din 25.02.09, MO45-46/27.02.09 art.195]

    d) 158400,0 mii lei – pentru stimularea investiţiilor capitale, inclusiv:
    76177,3 mii lei – pentru stimularea investiţiilor la înfiinţarea plantaţiilor pomicole, dintre care 8 milioane lei – pentru înfiinţarea plantaţiilor nucifere;
    18956,8 mii lei – pentru stimularea investiţiilor în producerea de legume pe teren protejat şi procurarea de echipament şi utilaj pentru întreprinderile mici şi mijlocii de procesare, uscare şi congelare a fructelor şi legumelor, amplasate în localităţi rurale, şi pentru casele de ambalare şi frigidere;
    22730,9 mii lei – pentru stimularea investiţiilor în sectorul zootehnic;
    40535,0 mii lei – pentru stimularea investiţiilor în procurarea tehnicii, utilajului agricol şi echipamentului de irigare;
    [Subpct.1 lit.d) modificată prin HG894 din 29.12.09, MO197-200/31.12.09 art.980]
    [Subpct.1, lit.d) modificată prin HG471 din 07.08.09, MO124-126/14.08.09 art.534]
    [Subpct.1, lit.d) modificată prin HG154 din 25.02.09, MO45-46/27.02.09 art.195]

    2) Întreprinderii de Stat “Moldresurse” – 11,0 milioane lei pentru stimularea creării staţiunilor tehnologice de maşini;
    [Subpct.2 modificat prin HG471 din 07.08.09, MO124-126/14.08.09 art.534]
    3) Ministerului Mediului – 15600,0 mii lei pentru acoperirea cheltuielilor de pompare a apei;
    [Subpct.3 modificat prin HG894 din 29.12.09, MO197-200/31.12.09 art.980]
    [Subpct.3 modificat prin HG471 din 07.08.09, MO124-126/14.08.09 art.534]
    [Subpct.3 modificat prin HG154 din 25.02.09, MO45-46/27.02.09 art.195]

    4) Ministerului Finanţelor, prin intermediul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat – 220000,0 mii lei pentru subvenţionarea producătorilor agricoli la livrarea pe teritoriul ţării a producţiei agricole de fabricaţie proprie.
    [Subpct.4 modificat prin HG894 din 29.12.09, MO197-200/31.12.09 art.980]
    [Subpct.4 modificat prin HG154 din 25.02.09, MO45-46/27.02.09 art.195]

    PRIM-MINISTRU                                                          Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Prim-viceprim-ministru,
    ministrul economiei şi comerţului                                   Igor Dodon
    Ministrul agriculturii şi industriei alimentare                 Anatolie Gorodenco
    Ministrul finanţelor                                                          Mariana Durleşteanu

    Nr. 98. Chişinău, 9 februarie 2009.