HGO124/2009
ID intern unic:  330773
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 124
din  10.02.2009
cu privire la conferirea numelui “Bogdan Întemeietorul
 Moldovei” Institutului Naţional de Informaţii şi Securitate

Publicat : 20.02.2009 în Monitorul Oficial Nr. 37-40     art Nr : 171
     Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se acceptă propunerea Serviciului de Informaţii şi Securitate privind conferirea numelui “Bogdan Întemeietorul Moldovei” Institutului Naţional de Informaţii şi Securitate, care se va denumi “Institutul Naţional de Informaţii şi Securitate “Bogdan Întemeietorul Moldovei”.
    2. Serviciul de Informaţii şi Securitate va elabora şi va aproba, în termen de două luni, modificările în actele normative departamentale, care derivă din prezenta hotărîre.

    PRIM-MINISTRU                                                    Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează: 
    VICEPRIM - MINISTRU                                         Valentin Mejinschi

    Nr. 124. Chişinău, 10 februarie 2009.