HCECC2092/2009
ID intern unic:  330791
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
HOTĂRÎRE Nr. 2092
din  12.02.2009
cu privire la modificarea listei candidaţilor la funcţia de deputat
în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic
„Alianţa MOLDOVA NOASTRĂ”, înregistrată prin hotărîrea
 Comisiei Electorale Centrale  nr. 2084   din 10 februarie 2009
Publicat : 20.02.2009 în Monitorul Oficial Nr. 37-40     art Nr : 142     Data intrarii in vigoare : 12.02.2009
    Conform procesului-verbal nr. 68 din 11 februarie 2009 al şedinţei Biroului Permanent Central al Partidului Politic „Alianţa MOLDOVA NOASTRĂ”, dl Antohi Gheorghe, plasat în lista candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova sub nr. 67, a fost retras din listă la cererea acestuia. Biroul Permanent Central l-a desemnat în calitate de candidat la funcţia de deputat pe dl Platon Veaceslav, plasîndu-l în lista candidaţilor sub. nr. 67.
    În conformitate cu art. 18, 26, 44, 46, 75 şi 80 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE:     
    1. Se modifică lista candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic „Alianţa MOLDOVA NOASTRĂ”, înregistrată prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2084 din 10 februarie 2009, după cum urmează:
    - se exclude Antohi Gheorghe (nr. 67);
    - se înregistrează în calitate de candidat la funcţia de deputat  în Parlamentul Republicii Moldova şi se include în lista candidaţilor Platon Veaceslav (nr. 67), născut în anul 1973, jurist, referent, Direcţia relaţii externe, BC „Moldinconbank” SA, domiciliat în mun. Chişinău.
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.
 
    PREŞEDINTELE
    COMISIEI ELECTORALE CENTRALE                            Eugeniu ŞTIRBU

    Secretarul
    Comisiei Electorale Centrale                                                 Iurie Ciocan

    Nr. 2092. Chişinău, 12 februarie 2009.