DPO2139/2009
ID intern unic:  330853
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2139
din  21.02.2009
privind conferirea “Ordinului de Onoare” domnului Vasilii SAKOVICI
Publicat : 27.02.2009 în Monitorul Oficial Nr. 45-46     art Nr : 129
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – În semn de profundă gratitudine pentru contribuţia sa deosebită la dezvoltarea şi aprofundarea relaţiilor de prietenie şi colaborare moldo-belaruse, domnului Vasilii SAKOVICI, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Belarus în Republica Moldova, i se conferă “Ordinul de Onoare”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                Vladimir VORONIN

    Nr. 2139-IV. Chişinău, 21 februarie 2009.