DPO2148/2009
ID intern unic:  330902
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2148
din  27.02.2009
privind conferirea de distincţii de stat domnului
Mihail POSTU şi doamnei Zinaida TCACI
Publicat : 06.03.2009 în Monitorul Oficial Nr. 49-50     art Nr : 141
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în sistemul financiar, contribuţie la promovarea reformelor fiscale şi merite în consolidarea disciplinei financiare de stat, se conferă:
    Ordinul „Gloria Muncii”
    domnului
    Mihail POSTU                 – şef al Inspectoratului Fiscal de Stat Ungheni;
    medalia „Meritul Civic”
    doamnei
    Zinaida TCACI                – şefă a Inspectoratului Fiscal de Stat Rîşcani.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                  Vladimir VORONIN

    Nr. 2148-IV. Chişinău, 27 februarie 2009.