DPO2150/2009
ID intern unic:  330904
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2150
din  03.03.2009
privind conferirea de distincţii de stat
Publicat : 06.03.2009 în Monitorul Oficial Nr. 49-50     art Nr : 143
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova, 
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru înaltul profesionalism şi spiritul de sacrificiu manifestate de către membrii echipajului aeronavei SAAB-2000 a Companiei Aeriene “Carpatair” SA în situaţia excepţională apărută în timpul efectuării cursei aeriene Chişinău – Timişoara, se conferă:
    “Ordinul de Onoare”
    domnului Leonid BABIVSCHII      – pilot
    domnului Iurie OLEACOV              – pilot;
    Medalia “Meritul Civic”
    doamnei Natalia BOROZAN          – însoţitoare de bord
    doamnei Violeta ŢÎBULSCHI         – însoţitoare de bord.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                  Vladimir VORONIN

    Nr. 2150-IV. Chişinău, 3 martie 2009.