DPO2153/2009
ID intern unic:  330979
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2153
din  05.03.2009
privind conferirea Ordinului “Gloria Muncii”
domnului Valeriu BOGDAN 

Publicat : 13.03.2009 în Monitorul Oficial Nr. 53-54     art Nr : 150
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în complexul energetic, merite în construcţia de gazoducte magistrale şi contribuţie la dezvoltarea infrastructurii social-economice, domnului Valeriu BOGDAN, director general al Societăţii pe Acţiuni “Promtehgaz”, municipiul Chişinău, i se conferă Ordinul “Gloria Muncii”. 

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                           Vladimir VORONIN

    Nr. 2153-IV. Chişinău, 5 martie 2009.