DPO2154/2009
ID intern unic:  330981
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2154
din  05.03.2009
privind conferirea “Ordinului de Onoare” domnului Terry DAVIS
Publicat : 13.03.2009 în Monitorul Oficial Nr. 53-54     art Nr : 151
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – În semn de profundă gratitudine pentru contribuţia sa deosebită la integrarea Republicii Moldova în structurile europene şi la promovarea unei imagini favorabile a ei pe arena internaţională, domnului Terry DAVIS, Secretar General al Consiliului Europei, i se conferă “Ordinul de Onoare”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                   Vladimir VORONIN

    Nr. 2154-IV. Chişinău, 5 martie 2009.