DPO2155/2009
ID intern unic:  330982
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2155
din  05.03.2009
privind conferirea “Ordinului de Onoare”
domnului Michel PLATINI

Publicat : 13.03.2009 în Monitorul Oficial Nr. 53-54     art Nr : 152
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – În semn de înaltă apreciere a meritelor deosebite în dezvoltarea fotbalului în Republica Moldova şi în consolidarea bazei tehnico-materiale a acestei probe sportive, domnului Michel PLATINI, preşedinte al Uniunii Asociaţiilor Europene de Fotbal (UEFA), i se conferă “Ordinul de Onoare”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                   Vladimir VORONIN

    Nr. 2155-IV. Chişinău, 5 martie 2009.