DPO2160/2009
ID intern unic:  331061
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2160
din  11.03.2009

privind conferirea Ordinului “Gloria Muncii”
doamnei Elena STEMPOVSCAIA

Publicat : 20.03.2009 în Monitorul Oficial Nr. 57-58     art Nr : 164
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova, 
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru muncă îndelungată şi ireproşabilă în domeniul ocrotirii sănătăţii, contribuţie la dezvoltarea serviciilor de îngrijiri paliative şi activitate organizatorică intensă, doamnei Elena STEMPOVSCAIA, preşedinte al Asociaţiei de Nursing din Republica Moldova, i se conferă Ordinul “Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                          Vladimir VORONIN

    Nr. 2160-IV. Chişinău, 11 martie 2009.