DPO2161/2009
ID intern unic:  331062
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2161
din  12.03.2009
privind conferirea “Ordinului Republicii” Excelenţei
Sale domnului Gheorghi PÂRVANOV
Publicat : 20.03.2009 în Monitorul Oficial Nr. 57-58     art Nr : 165
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Se conferă Excelenţei Sale domnului Gheorghi PÂRVANOV, Preşedintele Republicii Bulgaria, “Ordinul Republicii”, în semn de profundă gratitudine pentru contribuţia sa deosebită la dezvoltarea relaţiilor de prietenie şi colaborare dintre Republica Bulgaria şi Republica Moldova.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                   Vladimir VORONIN

    Nr. 2161-IV. Chişinău, 12 martie 2009.