DPO2164/2009
ID intern unic:  331063
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2164
din  14.03.2009
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii”
doamnei Galina BULAT
Publicat : 20.03.2009 în Monitorul Oficial Nr. 57-58     art Nr : 166
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru merite în promovarea politicii statului în domeniul educaţional şi contribuţie la realizarea planului de acţiuni pentru implementarea Procesului de la Bologna, doamnei Galina BULAT, viceministru al educaţiei şi tineretului, i se conferă Ordinul „Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                         Vladimir VORONIN

    Nr. 2164-IV. Chişinău, 12 martie 2009.