HFGDSBC88/2009
ID intern unic:  331107
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR
HOTĂRÎRE Nr. 88
din  17.03.2009
privind modificarea Regulamentului privind informarea deponenţilor
de către băncile autorizate referitor la garantarea depozitelor
Publicat : 24.03.2009 în Monitorul Oficial Nr. 59-61     art Nr : 260     Data intrarii in vigoare : 01.04.2009
    În baza art.44 alin. (2) din Legea Republicii Moldova nr.575-XV din 26.12.2003 privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.30-34, art.169), luînd în consideraţie Hotărîrea Consiliului de administraţie al Fondului de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar nr. 85/2  din  22.12.2008 privind determinarea plafonului de garantare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.237-240, art.710),  Consiliul de administraţie al Fondului de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar
HOTĂRĂŞTE:
    Art.I. - Regulamentul privind informarea deponenţilor de către băncile autorizate referitor la garantarea depozitelor, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie nr. 25/1 din 25 martie 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.59-61, art.216), se modifică după cum urmează:
    1. Anexa nr.1:
    - a compartimentul 1 alineatul 1, cuvintele ”şi în limitele prevăzute” se substituie prin cuvintul “stabilite”;
    - la compartimentul 1 alineatul 4, sintagma “fgdsb@starnet.md” se substituie prin sintagma “info@fgdsb.md”;
    - compartimentul 1, la sfîrşit, se completează cu alineatul 5 cu următorul cuprins: “Adresa paginii Web: www.fgdsb.md”;
    -  la compartimentul 3, cifrele „ 4500” se substituie prin cifrele „6000”.
    2. Anexa nr. 2:
    - la alineatul 1, cuvintele “şi în limitele prevăzute” se substituie prin cuvintul “stabilite”;
    - la alineatul 2, sintagma “fgdsb@starnet.md” se substituie prin sintagma “info@fgdsb.md”;
    - alineatul 2, la sfîrşit, se completează cu sintagma:“Adresa paginii Web: www.fgdsb.md”;
    - la alineatul 3, cifrele „ 4500” se substituie prin cifrele „6000”.
    Art.II. - Prezenta hotărîre intră în vigoare la 1 aprilie 2009.

    PREŞEDINTELE CONSILIULUI
    DE ADMINISTRAŢIE 
    AL FONDULUI DE GARANTARE
    A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR                               Petru VEVERIŢA

    Nr. 88. Chişinău, 17 martie 2009.