DPO2173/2009
ID intern unic:  331118
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2173
din  20.03.2009
privind conferirea de distincţii de stat doamnelor
Liuţia MISIURA şi Lidia GHINDA

Publicat : 27.03.2009 în Monitorul Oficial Nr. 62-64     art Nr : 174
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova, 
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în domeniul învăţămîntului, contribuţie la perfecţionarea procesului instructiv-educativ şi activitate metodico-organizatorică intensă, se conferă:
    Ordinul “Gloria Muncii”
    doamnei                           – ex-director al Gimnaziului din
    Liuţia MISIURA              satul Buzduganii de Sus, raionul Ungheni;
    Medalia “Meritul Civic”
    doamnei                          – director al Gimnaziului “Olga Kobîleanski”
    Lidia GHINDA               din satul Unguri, raionul Ocniţa.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                               Vladimir VORONIN

    Nr. 2173-IV. Chişinău, 20 martie 2009.