DPO2174/2009
ID intern unic:  331141
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2174
din  21.03.2009
privind conferirea Ordinului “Gloria Muncii”
domnului Serghei LAŢANOVSCHI

Publicat : 31.03.2009 în Monitorul Oficial Nr. 65-66     art Nr : 176
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova, 
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru merite în dezvoltarea sectorului imobiliar şi activitate organizatorică intensă, domnului Serghei LAŢANOVSCHI,  preşedinte al Bursei imobiliare “Lara” S.R.L., i se conferă Ordinul “Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                     Vladimir VORONIN

    Nr. 2174-IV. Chişinău, 21 martie 2009.