DPO2175/2009
ID intern unic:  331142
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2175
din  22.03.2009
privind conferirea “Ordinului Republicii”
domnului Vasile CARAUŞ

Publicat : 31.03.2009 în Monitorul Oficial Nr. 65-66     art Nr : 177
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru merite deosebite în dezvoltarea cooperaţiei de consum, contribuţie la extinderea relaţiilor internaţionale în domeniu şi activitate organizatorică prodigioasă, domnului Vasile CARAUŞ, preşedinte al Biroului Executiv al Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum, i se conferă “Ordinul Republicii”. 

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                            Vladimir VORONIN

    Nr. 2175-IV. Chişinău, 22 martie 2009.