DPO2187/2009
ID intern unic:  331177
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2187
din  27.03.2009
privind conferirea de distincţii de stat
Publicat : 03.04.2009 în Monitorul Oficial Nr. 67     art Nr : 190
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova, 
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru contribuţie substanţială la sporirea eficienţei muncii, activitate organizatorică prodigioasă şi înaltul profesionalism manifestat la construcţia Portului de pasageri Giurgiuleşti, se conferă:
    Ordinul “Gloria Muncii” 
    domnului Piotr CODREANU       – conducător al Instituţiei Publice
                                                       “Căpitănia Portului Giurgiuleşti”;  
    Medalia “Meritul Civic”
    domnului Pavel MUDREA            – maistru la Societatea cu Răspundere
                                                        Limitată “Poduri Prim”
    domnului Valeriu SEVERIN          – director al Societăţii cu Răspundere
                                                        Limitată“UNIVERSINJ”
    domnului Nicolae TORNEA          – primar al satului Giurgiuleşti,
                                                         raionul Vulcăneşti.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                               Vladimir VORONIN

    Nr. 2187-IV. Chişinău, 27 martie 2009.