DPO2191/2009
ID intern unic:  331237
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2191
din  03.04.2009
privind conferirea de distincţii de stat doamnelor
Svetlana MIHAILESCU, Elvira GRÎU şi Anna CERCASOVA
Publicat : 10.04.2009 în Monitorul Oficial Nr. 69-71     art Nr : 194
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru muncă prodigioasă în sistemul educaţional, contribuţie la realizarea de proiecte sociale şi activitate organizatorică intensă, se conferă:
    „Ordinul de Onoare”
    doamnei
    Svetlana MIHAILESCU                   – director adjunct al Liceului Teoretic
                                                             „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din municipiul
                                                               Chişinău;
    Ordinul „Gloria Muncii”
    doamnei
    Elvira GRÎU                                      – director al Liceului Teoretic „Mircea Eliade”
                                                             din municipiul Chişinău; 
    Medalia „Meritul Civic”
    doamnei
    Anna CERCASOVA                         – director al Asociaţiei obşteşti „Orăşelul
                                                              Copilăriei” din satul Pîrîta, raionul Dubăsari.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                       Vladimir VORONIN

    Nr. 2191-IV. Chişinău, 3 aprilie 2009.