HGA269/2009
ID intern unic:  331250
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 269
din  08.04.2009
cu privire la instituirea regimului de vize
Publicat : 10.04.2009 în Monitorul Oficial Nr. 69-71     art Nr : 318
     Abrogată prin HG572 din 28.09.09, MO151/29.09.09 art.636
    A suspenda acţiunea Hotărîrii Guvernului nr.269 din 8 aprilie 2009 cu privire la instituirea regimului de vize prin DP2-V din 17.09.09, MO148/18.09.09 art.410; în vigoare 18.09.09

    În legătură cu evenimentele care au loc în ţară  pe parcursul ultimelor zile, ce pun în pericol ordinea constituţională a Republicii Moldova, acţiuni condamnate de ONU, Uniunea Europeană, Consiliul Europei, OSCE, precum şi de o serie de state, în scopul apărării statului de drept, restabilirii şi menţinerii stării de legalitate, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se instituie, începînd cu data de 9 aprilie 2009, regimul de vize între Republica Moldova şi România.
    2. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene şi Serviciul Grăniceri vor întreprinde măsurile necesare pentru executarea prezentei hotărîri.

    Prim-ministru                                                           Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministru al afacerilor externe
    şi integrării europene                                               Andrei Stratan

    Nr. 269. Chişinău, 8 aprilie 2009.