DPO2194/2009
ID intern unic:  331273
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2194
din  10.04.2009
privind conferirea Ordinului “Gloria Muncii” domnului Pavel BUCEAŢCHI
Publicat : 17.04.2009 în Monitorul Oficial Nr. 75-77     art Nr : 199
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru muncă prodigioasă în organele administraţiei publice şi contribuţie deosebită la edificarea societăţii informaţionale în Republica Moldova, domnului Pavel BUCEAŢCHI, ministru al dezvoltării informaţionale, i se conferă Ordinul “Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                   Vladimir VORONIN

    Nr. 2194-IV. Chişinău, 10 aprilie 2009.