DPO2197/2009
ID intern unic:  331309
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2197
din  17.04.2009
privind conferirea “Ordinului de Onoare”
domnului Fiodor CAPAŢINA
Publicat : 24.04.2009 în Monitorul Oficial Nr. 80-81     art Nr : 202
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru contribuţie la protecţia socială a cetăţenilor afectaţi de radiaţia ionizantă şi activitate intensă pentru asigurarea echilibrului ecologic, domnului Fiodor CAPAŢINA, preşedinte al Asociaţiei Obşteşti “Societatea Cernobîl din Moldova”, i se conferă “Ordinul de Onoare”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                 Vladimir VORONIN

    Nr. 2197-IV. Chişinău, 17 aprilie 2009.