DPO2198/2009
ID intern unic:  331311
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2198
din  17.04.2009
privind conferirea de distincţii de stat unui grup
de deputaţi în Parlament

Publicat : 24.04.2009 în Monitorul Oficial Nr. 80-81     art Nr : 203
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru merite în perfecţionarea legislaţiei şi activitate organizatorică şi obştească prodigioasă, se conferă:
Ordinul “Gloria Muncii” următorilor:
    BORGULA Ludmila      – membru al Comisiei pentru drepturile omului
    CHETRARU Iosif          – membru al Comisiei pentru drepturile omului
    ŞTEPA Boris                 – membru al Comisiei pentru cultură, ştiinţă,
                                             învăţămînt, tineret, sport şi mijloace
                                            de informare în masă;
Medalia “Meritul Civic” următorilor:
    AFONIN Alim               – vicepreşedinte al Comisiei pentru
                                          administraţia publică, ecologie şi
                                          dezvoltarea teritoriului
    ZIMIN Larisa                – membru al Comisiei pentru drepturile omului.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                            Vladimir VORONIN

    Nr. 2198-IV. Chişinău, 17 aprilie 2009.