DPO2200/2009
ID intern unic:  331313
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2200
din  17.04.2009
privind conferirea de distincţii de stat
Publicat : 24.04.2009 în Monitorul Oficial Nr. 80-81     art Nr : 205
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova, 
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru muncă prodigioasă în cadrul autorităţilor publice, contribuţie substanţială la sporirea eficienţei activităţii Aparatului Preşedintelui Republicii Moldova şi înalte calităţi profesionale, se conferă:
“Ordinul de Onoare”
    TKACIUK Marc                     – ex-consilier al Preşedintelui
                                                    Republicii Moldova în problemele
                                                    politice;
    Ordinul “Gloria Muncii” următorilor:
    BOGDAN Vladimir                – consultant principal în Serviciul acte
                                                   ale Preşedintelui al Direcţiei drept
                                                   şi relaţii publice
    DOMENTI Oxana                  – consilier al Preşedintelui Republicii
                                                   Moldova în problemele dezvoltării sociale
    MOLDOVAN-BATRÎNAC
    Viorelia                                   – consilier al Preşedintelui Republicii
                                                   Moldova în problemele culturii,
                                                   învăţămîntului şi ştiinţei
    RUSSU Alina                          – şef al Direcţiei generale
    SUHARSCHI Maria               – consultant principal;
Medalia “Meritul Civic” următorilor:
    CARAMAN Alexandru           – şef al Direcţiei administrative nr. 2
                                                   a Aparatului Guvernului
    DEMIAN Nadejda                 – şef al Serviciului petiţii şi audienţă
                                                   al Direcţiei drept şi relaţii publice
    DODON Aliona                      – şef al secţiei control asupra executării
                                                   dispoziţiilor Preşedintelui a Direcţiei
                                                    generale
    MACAROVA Tatiana             – consultant principal în Direcţia generală
    RUDENCO Svetlana               – consultant principal în Serviciul de presă
    SÎRBU Serghei                        – şef adjunct al Direcţiei drept şi relaţii publice
    TUDOREAN Nina                  – şef de secţie în Serviciul acte ale
                                                   Preşedintelui al Direcţiei drept şi relaţii
                                                   publice
    VIŞANU Natalia                     – şef al Serviciului de presă, purtător
                                                   de cuvînt al Preşedintelui Republicii Moldova
    VREMEA Igor                        – consilier al Preşedintelui Republicii Moldova
                                                   în problemele juridice, şef al Direcţiei drept
                                                   şi relaţii publice.  
   
    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                  Vladimir VORONIN

    Nr. 2200-IV. Chişinău, 17 aprilie 2009.