DPO2201/2009
ID intern unic:  331314
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2201
din  17.04.2009
privind conferirea Ordinului “Gloria Muncii”
domnului Damian MUNTEANU

Publicat : 24.04.2009 în Monitorul Oficial Nr. 80-81     art Nr : 206
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
  Articol unic. – Pentru contribuţie la asigurarea protecţiei sociale a veteranilor, merite în educarea patriotică a tinerei generaţii şi activitate organizatorică prodigioasă, domnului Damian MUNTEANU, prim-vicepreşedinte al Consiliului Organizaţiei Veteranilor din Republica Moldova, i se conferă Ordinul “Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                 Vladimir VORONIN

    Nr. 2201-IV. Chişinău, 17 aprilie 2009
.