DPO2203/2009
ID intern unic:  331315
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2203
din  21.04.2009
privind numirea în funcţie a unor judecători
Publicat : 24.04.2009 în Monitorul Oficial Nr. 80-81     art Nr : 208
    În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Se numesc în funcţia de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă, următorii:
    ANDRONIC Adela
    BALABAN Sergiu
    BURDUJAN Gheorghe
    CARAPIREA Veronica
    DIACONU Mihail
    MELNICIUC Oleg
    MOVILĂ Vitalie
    NAMAŞCO Serghei
    ROBU Oxana
    ŢURCAN Ion.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                         Vladimir VORONIN

    Nr. 2203-IV. Chişinău, 21 aprilie 2009.