DPO2206/2009
ID intern unic:  331321
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2206
din  21.04.2009
privind numirea în funcţie a unor judecători
Publicat : 24.04.2009 în Monitorul Oficial Nr. 80-81     art Nr : 211
    În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Se numesc în funcţia de judecător, pe un termen de 5 ani, următorii:
    CRISTIAN Diana               – la Judecătoria Nisporeni
    DRAGAN Florentina          – la Judecătoria Bălţi
    DUBCOVEŢCHI Dan       – la Judecătoria Slobozia
    MIRON Aliona                  – la Judecătoria Rîşcani, municipiul Chişinău
    POPA Elvira                       – la Judecătoria Şoldăneşti
    TALPĂ Boris                     – la Judecătoria Dubăsari
    TROCIN Lilia                    – la Judecătoria Făleşti
    VARANIŢĂ Viorelia         – la Judecătoria Orhei.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                Vladimir VORONIN

    Nr. 2206-IV. Chişinău, 21 aprilie 2009.