DPO2216/2009
ID intern unic:  331453
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2216
din  06.05.2009
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii”
domnului Gheorghe BODOLICA
Publicat : 12.05.2009 în Monitorul Oficial Nr. 89-90     art Nr : 221
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru muncă prodigioasă în domeniul culturii, succese în activitatea de creaţie şi înalt profesionalism, domnului Gheorghe BODOLICA, director al Palatului de cultură din oraşul Ungheni, i se conferă Ordinul „Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                  Vladimir VORONIN

    Nr. 2216-IV. Chişinău, 6 mai 2009.