DPO2218/2009
ID intern unic:  331455
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2218
din  08.05.2009
privind conferirea de distincţii de stat unui grup
de colaboratori ai Serviciului de Informaţii şi Securitate
al Republicii Moldova

Publicat : 12.05.2009 în Monitorul Oficial Nr. 89-90     art Nr : 223
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru îndeplinirea ireproşabilă a datoriei de serviciu, contribuţie la asigurarea securităţii statului şi înalt profesionalism, se conferă:
Ordinul “Credinţă Patriei” clasa III
    domnului Mihail BODEAN          – colonel
    domnului Ion MAHU                   – colonel
    domnului Alexei TIMUŞ              – colonel
    domnului Veaceslav TRUBCA     – maior;
Medalia “Meritul Militar”
    domnului Stanislav MELNIC       – colonel.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                          Vladimir VORONIN

    Nr. 2218-IV. Chişinău, 8 mai 2009.