DPO2222/2009
ID intern unic:  331507
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2222
din  15.05.2009
privind conferirea “Ordinului Republicii”
domnului Vladimir IANIEV
Publicat : 22.05.2009 în Monitorul Oficial Nr. 95     art Nr : 243
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în complexul agroindustrial, merite deosebite în sporirea eficienţei producţiei agricole şi contribuţie la dezvoltarea infrastructurii social-economice, domnului Vladimir IANIEV, vicedirector general al Societăţii pe Acţiuni “Elevator Kelley Grains” din oraşul Căuşeni, i se conferă “Ordinul  Republicii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                       Vladimir VORONIN

    Nr. 2222-IV. Chişinău, 15 mai 2009.