DPO2223/2009
ID intern unic:  331508
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2223
din  15.05.2009
privind conferirea de distincţii de stat unor
colaboratori ai Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat

Publicat : 22.05.2009 în Monitorul Oficial Nr. 95     art Nr : 244
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru merite în domeniul asigurării securităţii statului, îndeplinirea ireproşabilă a datoriei de serviciu şi înalt profesionalism, se conferă:
Ordinul “Credinţă Patriei” clasa III domnilor:
    Eugeniu FLOREA           – locotenent-colonel
    Iaroslav MARTIN          – locotenent-colonel;
Medalia “Pentru Vitejie” domnilor:
    Constantin BOTNARI    – locotenent
    Ion OLEINIC                – locotenent
    Vasile POPOVICI         – căpitan.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                          Vladimir VORONIN

    Nr. 2223-IV. Chişinău, 15 mai 2009.