DPO2225/2009
ID intern unic:  331510
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2225
din  15.05.2009
privind conferirea Ordinului “Gloria Muncii”
domnului Constantin CHELEŞ
Publicat : 22.05.2009 în Monitorul Oficial Nr. 95     art Nr : 246
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru muncă îndelungată şi ireproşabilă în domeniul zootehniei şi contribuţie la dezvoltarea sectorului de creştere a cabalinelor de prăsilă, domnului Constantin CHELEŞ, director al Întreprinderii de Stat “At-Prolin” din oraşul Ceadîr-Lunga, i se conferă Ordinul “Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                     Vladimir VORONIN

    Nr. 2225-IV. Chişinău, 15 mai 2009.