IMFA10/2-06-134/2009
ID intern unic:  331515
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
INDICAŢII METODOLOGICE Nr. 10/2-06-134
din  19.05.2009
privind modul de reflectare în contabilitate a cheltuielilor şi TVA,
aferente bunurilor imobiliare transmise în locaţiune şi serviciilor
comunale
Publicat : 22.05.2009 în Monitorul Oficial Nr. 95     art Nr : 390
    Abrogată prin OMF117 din 05.08.15, MO213-222/14.08.15 art.1394

    Ministerul Finanţelor explică modul de reflectare a operaţiunilor de transmitere a încăperilor în locaţiune, oferind posibilitatea aplicării a două variante de evidenţă, în cazul eliberării facturii fiscale de către locator cu indicarea cheltuielilor aferente serviciilor comunale utilizate de locatari.
    Varianta I. În cazul refacturării cheltuielilor aferente serviciilor comunale (alimentare cu apă, energie electrică şi termică, gaze naturale, etc.) compensate de către locatari.
    La locator
    Locatorul, în baza facturilor fiscale primite de la furnizorii de servicii comunale, în Registrul de evidenţă a procurărilor şi în debitul contului 534 „Datorii privind decontările cu bugetul” va reflecta suma TVA aferentă valorii serviciilor consumate de către el.
    Reflectarea în factura fiscală a cheltuielilor refacturate şi a TVA aferentă se efectuează în conformitate cu art. 1171 din Codul fiscal. La prezentarea locatarului facturii fiscale pentru serviciul de locaţiune, locatorul va înscrie în ea valoarea cheltuielilor compensate şi suma TVA aferentă acestora (într-un rînd separat), iar în creditul contului 534 „Datorii privind decontările cu bugetul” şi în Registrul de evidenţă a livrărilor va reflecta doar suma TVA calculată de la valoarea serviciului de locaţiune.
    În contabilitate operaţiunile de locaţiune şi cheltuielile compensate de către locatar pentru serviciile comunale se vor înregistra astfel:
    1) Reflectarea creanţelor locatorului pentru servicii de locaţiune:
    • Dt 228 „Creanţe pe termen scurt privind veniturile calculate” – la suma plăţii de locaţiune, inclusiv TVA;
    • Ct 611 „Venituri din vînzări” sau 612 „Alte venituri operaţionale” – la suma plăţii de locaţiune, fără TVA;
    • Ct 534 „Datorii privind decontările cu bugetul” – la suma TVA aferentă serviciilor de locaţiune;
    2) Reflectarea datoriilor conform facturilor fiscale primite de la furnizorii de servicii comunale:
    • Dt 813 „Consumuri indirecte de producţie”, 712 „Cheltuieli comerciale”, 713 „Cheltuieli generale şi administrative” – la valoarea serviciilor comunale consumate de către locator, fără TVA;
    • Dt 815 „Consumuri aferente contractelor de locaţiune” sau alt cont contabil prevăzut în Politica de contabilitate a locatorului – la valoarea serviciilor comunale consumate de către locatari, inclusiv TVA;
    • Dt 534 „Datorii privind decontările cu bugetul” – la suma TVA aferentă serviciilor comunale consumate de către locator;
    • Ct 521 „Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” sau 539 „Alte datorii pe termen scurt” – la suma totală a datoriilor faţă de furnizorii de servicii comunale;
    3) Reflectarea valorii serviciilor comunale refacturate locatarului (în cazul utilizării contului 815):
    • Dt 228 „Creanţe pe termen scurt privind veniturile calculate” sau Dt 229 „Alte creanţe pe termen scurt” – la valoarea serviciilor comunale consumate de către locatari, inclusiv TVA;
    • Ct 815 „Consumuri aferente contractelor de locaţiune” – la valoarea serviciilor comunale refacturate către locatari, inclusiv TVA.
    La locatar
    Datoriile conform facturii fiscale primite de la locator (pentru locaţiune, energie electrică şi termică, apă, gaze naturale etc.) se vor înregistra astfel:
    • Dt 813 „Consumuri indirecte de producţie”, 712 „Cheltuieli comerciale”, 713 „Cheltuieli generale şi administrative” – la suma plăţii de locaţiune şi a serviciilor comunale, fără TVA;
    • Dt 534 „Datorii privind decontările cu bugetul” – la suma TVA aferentă plăţii de locaţiune şi serviciilor comunale consumate de către locatari;
    • Ct 521 „Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” sau 539 „Alte datorii pe termen scurt” – la suma totală a datoriilor faţă de locator.
    Varianta II. În cazul reflectării costului serviciilor comunale (alimentare cu apă, energie electrică şi termică, gaze, etc.) aferente încăperilor transmise în locaţiune la cheltuielile şi veniturile locatorului
    La locator
    Dacă costul serviciilor comunale (alimentare cu apă, energie electrică şi termică, gaze, etc.) aferente încăperilor transmise în locaţiune sînt atribuite de către locator la cheltuielile şi veniturile perioadei, în Registrul de evidenţă a procurărilor pentru perioada fiscală respectivă locatorul va reflecta valoarea totală a serviciilor comunale facturate de furnizori şi TVA aferentă. Valoare serviciului de locaţiune şi a serviciilor comunale se reflectă în factura fiscală şi în Registrul de evidenţă a livrărilor la suma totală, sau prin evidenţierea inclusiv şi a valorii serviciilor comunale şi a sumei TVA aferente.
    În contabilitate operaţiunile de locaţiune se vor înregistra astfel:
    1) Reflectarea datoriilor conform facturilor fiscale primite de la furnizorii de servicii comunale:
    • Dt 813 „Consumuri indirecte de producţie”, 712 „Cheltuieli comerciale”, 713 „Cheltuieli generale şi administrative” – la valoarea serviciilor comunale consumate de către locator, fără TVA;
    • Dt 711 „Costul vînzărilor” sau 714 „Alte cheltuieli operaţionale” – la valoarea serviciilor comunale consumate de către locatari, fără TVA;
    • Dt 534 „Datorii privind decontările cu bugetul” – la suma totală a TVA aferentă serviciilor comunale;
    • Ct 521 „Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” sau 539 „Alte datorii pe termen scurt” – la suma totală a datoriilor faţă de furnizorii de servicii comunale;
    2) Reflectarea creanţelor locatorului pentru serviciile de locaţiune şi comunale:
    • Dt 228 „Creanţe pe termen scurt privind veniturile calculate” sau alt cont prevăzut în Politica de contabilitate – la suma plăţii de locaţiune şi serviciile comunale aferente, inclusiv TVA;
    • Ct 611 „Venituri din vînzări” sau 612 „Alte venituri operaţionale” – la suma plăţii de locaţiune şi serviciile comunale, fără TVA;
    • Ct 534 „Datorii privind decontările cu bugetul” – la suma TVA aferentă serviciilor de locaţiune şi serviciilor comunale;
    La locatar
    Datoriile conform facturii fiscale primite de la locator (pentru locaţiune, energie electrică şi termică, apă, gaze naturale, etc.) se vor reflecta astfel:
    • Dt 813 „Consumuri indirecte de producţie”, 712 „Cheltuieli comerciale”, 713 „Cheltuieli generale şi administrative” – la suma plăţii de locaţiune şi a serviciilor comunale, fără TVA;
    • Dt 534 „Datorii privind decontările cu bugetul” – la suma TVA aferentă plăţii de locaţiune şi serviciilor comunale consumate de către locatar;
    • Ct 521 „Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” sau 539 „Alte datorii pe termen scurt” – la suma totală a datoriilor faţă de locator.
    Prin prezentul Comunicat se abrogă Comunicatul informativ al Ministerului Finanţelor nr. 17-13-02/1-6897/68 din 10.12.2007 „Privind modul de aplicare a TVA şi de eliberare a facturilor fiscale la livrarea serviciilor de locaţiune”.

    VICEMINISTRUL FINANŢELOR                        Viorel DANDARA

    Nr.10/2-06-134 din 19 mai 2009.