DPO2229/2009
ID intern unic:  331551
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2229
din  28.05.2009
privind conferirea de distincţii de stat unor colaboratori ai
Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei

Publicat : 05.06.2009 în Monitorul Oficial Nr. 99-100     art Nr : 251
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru merite în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei şi criminalităţii economico-financiare, îndeplinirea ireproşabilă a datoriei de serviciu şi înalt profesionalism, se conferă:
Ordinul “Gloria Muncii”
    domnului Grigore COŞNEANU     – şef de secţie;
Ordinul “Credinţă Patriei” clasa III
    domnului Andrei IVANCOV          – colonel;
Medalia “Meritul Militar”
    domnului Viorel MIHAILA             – locotenent-colonel
    domnului Radu COTICI                 – căpitan.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                Vladimir VORONIN

    Nr. 2229-IV. Chişinău, 28 mai 2009.