DPO2232/2009
ID intern unic:  331554
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2232
din  29.05.2009
privind conferirea Ordinului “Gloria Muncii”
domnului Iuri DRUKKER
Publicat : 05.06.2009 în Monitorul Oficial Nr. 99-100     art Nr : 254
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru merite în dezvoltarea industriei prelucrătoare, contribuţie la desfăşurarea unor acţiuni social-umanitare şi activitate intensă de sponsorizare, domnului Iuri DRUKKER, preşedinte al Consiliului director al Societăţii pe Acţiuni “Floarea Soarelui” din municipiul Bălţi, i se conferă Ordinul “Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                      Vladimir VORONIN

    Nr. 2232-IV. Chişinău, 29 mai 2009.