DPO2235/2009
ID intern unic:  331594
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2235
din  03.06.2009
privind conferirea “Ordinului de Onoare”
domnului Andrei CARPENCO
Publicat : 10.06.2009 în Monitorul Oficial Nr. 101     art Nr : 258
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru merite în dezvoltarea culturii fizice şi sportului, curajul şi perseverenţa manifestate la escaladarea muntelui Everest, domnului Andrei CARPENCO, alpinist, i se conferă “Ordinul de Onoare”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                         Vladimir VORONIN

    Nr. 2235-IV. Chişinău, 3 iunie 2009.