DPO2242/2009
ID intern unic:  331654
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2242
din  15.06.2009
privind conferirea “Ordinului de Onoare” domnului Vytautas ŽALYS
Publicat : 19.06.2009 în Monitorul Oficial Nr. 104     art Nr : 280
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – În semn de profundă gratitudine pentru contribuţia sa deosebită la dezvoltarea şi aprofundarea relaţiilor de prietenie şi colaborare moldo-lituaniene, domnului Vytautas ŽALYS, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Lituania în Republica Moldova, i se conferă “Ordinul de Onoare”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                   Vladimir VORONIN

    Nr. 2242-IV. Chişinău, 15 iunie 2009.