HGO377/2009
ID intern unic:  331673
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 377
din  18.06.2009
pentru aprobarea Acordului de colaborare între Ministerul Ecologiei
şi Resurselor Naturale din Republica Moldova şi Ministerul Resurselor
Naturale şi Protecţiei Mediului din Republica Belarus în domeniul
protecţiei mediului şi utilizării durabile a resurselor naturale,
semnat la Minsk la 3 decembrie 2008
Publicat : 23.06.2009 în Monitorul Oficial Nr. 105     art Nr : 435
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre informare Acordul de colaborare între Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale din Republica Moldova şi Ministerul Resurselor Naturale şi Protecţiei Mediului din Republica Belarus în domeniul protecţiei mediului şi utilizării durabile a resurselor naturale, semnat la Minsk la 3 decembrie 2008.
    2. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va notifica Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Belarus aprobarea Acordului nominalizat.
    3. Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale va întreprinde măsurile necesare pentru realizarea prevederilor Acordului sus-menţionat.

    PRIM-MINISTRU                                                           Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează: 
    Viceprim-ministru, ministrul afacerilor
    externe şi integrării europene                                         Andrei Stratan
    Ministrul ecologiei şi resurselor naturale                       Violeta Ivanov

    Nr. 377. Chişinău, 18 iunie 2009.