DPO2254/2009
ID intern unic:  331684
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2254
din  18.06.2009
privind conferirea de distincţii de stat
Publicat : 26.06.2009 în Monitorul Oficial Nr. 106     art Nr : 285
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în domeniul ocrotirii sănătăţii, contribuţie la perfecţionarea procesului curativ-profilactic şi înalt profesionalism, se conferă:
Ordinul „Gloria Muncii” următorilor:
    FINCHELŞTEIN Lazar          – medic-coordonator la Centrul de sănătate
                                                   din satul Dezghingea, UTA Găgăuzia
    GROPPA Stanislav                 – şef de catedră la Universitatea de Stat de
                                                   Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
    SANDU Boris                         – medic-şef al Centrului de Medicină Preventivă
                                                   Floreşti;
Medalia „Meritul Civic” următorilor:
    BABA Arcadie                        – medic la Staţia Municipală Chişinău de
                                                   Asistenţă Medicală Urgentă
    CATANOI Natalia                  - medic la Staţia Municipală Chişinău de
                                                    Asistenţă Medicală Urgentă
    CĂPĂŢÎNĂ Eugenia              – asistentă medicală  superioară la Spitalul
                                                   din satul Corneşti, raionul Ungheni
    DAVÂDOVA Eugenia             – medic-statistician la Centrul Republican
                                                   de Diagnosticare Medicală
    GÎNCU Serghei                       – felcer la Staţia Municipală Chişinău de
                                                    Asistenţă Medicală Urgentă
    HÎNCOTA Dumitru                 - medic la Staţia Municipală Chişinău de
                                                   Asistenţă Medicală Urgentă
    NEGREAŢĂ Evfalia                – medic-coordonator la Staţia Municipală
                                                   Chişinău de Asistenţă Medicală Urgentă
    PĂULESCU Liubovi                – asistentă medicală principală la Spitalul
                                                   Raional Cimişlia;
Medalia  „Nicolae Testemiţanu” următorilor:
    ARAP Vladimir                       – medic la Institutul de Cardiologie
    BRAGARENCO Efrosinia      – metodist superior în Cabinetul Instructiv-
                                                  Metodic Republican
    CORCIMARI Ion                  – şef-adjunct al Spitalului Clinic Militar Central
    FOCA Ivan                            – şef de secţie la Spitalul Clinic Militar Central
    MANOLACHE Gheorghe     – şef de secţie la Institutul de Cardiologie
    VOVC Liviu                          – director al Staţiei Municipale Chişinău de
                                                  Asistenţă Medicală Urgentă.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                  Vladimir VORONIN

    Nr. 2254-IV. Chişinău, 18 iunie 2009.