DPO2255/2009
ID intern unic:  331685
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2255
din  23.06.2009
privind conferirea „Ordinului de Onoare”
domnilor Taras KOZAK şi Viktor KUDREAVŢEV
Publicat : 26.06.2009 în Monitorul Oficial Nr. 106     art Nr : 286
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – În semn de profundă gratitudine pentru contribuţia adusă la dezvoltarea şi aprofundarea relaţiilor moldo-ucrainene, se conferă „Ordinul de Onoare” domnilor:
    Taras KOZAK                   – vicepreşedinte al Serviciului Vamal
                                              de Stat al Ucrainei
    Viktor KUDREAVŢEV     – procuror general adjunct al Ucrainei.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                           Vladimir VORONIN

    Nr. 2255-IV. Chişinău, 23 iunie 2009.