DPO2258/2009
ID intern unic:  331723
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2258
din  25.06.2009
privind conferirea de distincţii de stat
Publicat : 03.07.2009 în Monitorul Oficial Nr. 107-109     art Nr : 289
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia  Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru activitate organizatorică intensă şi contribuţie la desfăşurarea cu succes a unor reuniuni internaţionale în Republica Moldova, se conferă:
 Ordinul „Gloria Muncii”
    domnului
    Valeriu OSTALEP            – viceministru al afacerilor externe şi integrării
                                                europene
    domnului Iurie ZIDU          – director general interimar al Administraţiei
                                               de Stat a Aviaţiei Civile;
Medalia „Meritul Militar”
    domnului
    Oleg CHIRISENCO          – vicedirector al Serviciului de Protecţie şi
                                                 Pază de Stat;
Medalia „Meritul Civic”
    domnului
    Alexei CRACAN              – şef de departament la Ministerul Afacerilor
                                                Externe şi Integrării Europene;
    domnului
    Grigore PAUN                  – director al Asociaţiei Curativ-Sanatoriale
                                                 şi de Recuperare.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                         Vladimir VORONIN

    Nr. 2258-IV. Chişinău, 25 iunie 2009.