DPO2260/2009
ID intern unic:  331725
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2260
din  26.06.2009
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii”
domnului Oleg MORII
Publicat : 03.07.2009 în Monitorul Oficial Nr. 107-109     art Nr : 291
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. -  Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în domeniul viticulturii, contribuţie la implementarea tehnologiilor avansate în ramură şi înalt profesionalism, domnului Oleg MORII, consultant la Agenţia Agroindustrială „Moldova-Vin”, i se conferă Ordinul „Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                    Vladimir VORONIN

    Nr. 2260-IV. Chişinău, 26 iunie 2009.