DPO2266/2009
ID intern unic:  331731
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2266
din  29.06.2009
privind conferirea Ordinului “Credinţă Patriei” clasa III domnului Valentin FOROS
Publicat : 03.07.2009 în Monitorul Oficial Nr. 107-109     art Nr : 297
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru îndeplinirea ireproşabilă a datoriei de serviciu, contribuţie la elaborarea şi implementarea de sisteme informaţionale şi înalt profesionalism, domnului Valentin FOROS, şef de direcţie la Centrul Resurselor Informaţionale de Stat “Registru” a Ministerului Dezvoltării Informaţionale, i se conferă Ordinul “Credinţă Patriei” clasa III.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                       Vladimir VORONIN

    Nr. 2266-IV. Chişinău, 30 iunie 2009.