HFGDSBC92/1/2009
ID intern unic:  331759
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR
HOTĂRÎRE Nr. 92/1
din  26.06.2009
privind modificarea Listei băncilor participante la
formarea resurselor Fondului de garantare a
depozitelor în sistemul bancar
Publicat : 03.07.2009 în Monitorul Oficial Nr. 107-109     art Nr : 505
    Întru executarea art. 29 lit. m) al Legii nr. 575-XV din 26 decembrie 2003 privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar şi în baza Ordonanţei Băncii Naţionale a Moldovei nr. 09-02218/313 din 19 iunie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.105, art. 465) cu privire la retragerea autorizaţiei Băncii Comerciale „INVESTPRIVATBANK” S.A., Consiliul de Administraţie al Fondului
HOTĂRĂŞTE:
    Se exclude Banca Comercială „INVESTPRIVATBANK” S.A. din Lista băncilor participante la formarea resurselor Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administraţie nr.5 din 6 iulie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.108-111, art. 244b).

    PREŞEDINTELE CONSILIULUI
    DE ADMINISTRAŢIE A FONDULUI
    DE GARANTARE A DEPOZITELOR
    ÎN SISTEMUL BANCAR                                                Petru VEVERIŢA

    Nr. 92/1. Chişinău, 26 iunie 2009.