DPO2271/2009
ID intern unic:  331821
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2271
din  11.07.2009
privind conferirea Ordinului “Gloria Muncii”
domnului Valeriu RENIŢĂ
Publicat : 17.07.2009 în Monitorul Oficial Nr. 112-114     art Nr : 302
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în mass-media, activitate organizatorică intensă şi înalt profesionalism, domnului Valeriu RENIŢĂ, director general al Agenţiei Informaţionale de Stat “Moldpres”, i se conferă Ordinul “Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                    Vladimir VORONIN

    Nr. 2271-IV. Chişinău, 11 iulie 2009.