DPO2272/2009
ID intern unic:  331881
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2272
din  14.07.2009
privind conferirea “Ordinului de Onoare”
domnului Oleg PODOLKO
Publicat : 24.07.2009 în Monitorul Oficial Nr. 115-117     art Nr : 303
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – În semn de gratitudine pentru contribuţia adusă la dezvoltarea şi aprofundarea relaţiilor de colaborare moldo-ruse, domnului Oleg PODOLKO, director general al Instituţiei Federale de Stat “Марьино”, Federaţia Rusă, i se conferă ”Ordinul de Onoare”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                             Vladimir VORONIN

    Nr. 2272-IV. Chişinău, 14 iulie 2009.